หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สนุกสนานไปกับงานวิจัย
สนุกสนานไปกับงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-26 15:41:22

               วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ มาให้ความรู้ในหัวข้อ “สนุกกับงานวิจัย” ณ ห้อง 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th