หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 26 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:42:56

บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 26 เมษายน 2561 กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561 #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนนัน#summerGE #สอบปลายภาคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

           

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)