หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก BEIJING WUZI UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึก
วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก BEIJING WUZI UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึก

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:11

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก BEIJING WUZI UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนัก ฯ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ในด้านการสอน นักศึกษา และระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2