หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-26 11:27:47

               คณะผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th