หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงปีใหม่ 2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-25 16:37:47

               วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงปีใหม่ 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั้วไปฯ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและเสริมสิริมงคลให้แก่คณะผู้บริหารบุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้มีความรักและผูกพันเป็นสร้างจริยธรรมให้มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตตนเองและการปฏิบัติงาน ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 34

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th