หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เชิญชวนบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเขื่อนแตก ทำให้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ตามรายละเอียดผ่านประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เชิญชวนบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเขื่อนแตก ทำให้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ตามรายละเอียดผ่านประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:39:46

           


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)