หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"
"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:43:01

"จีอีสวนสุนันทาผลักดันแผนปฏิบัติการปี61 ผอ.ย้ำร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์"

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 3/2561โดยมีสาระสำคัญในการประชุม การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาของแต่ละฝ่ายงานภายในสำนักฯ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามแผนที่ได้ดำเนินการ และการหารือพัฒนารูปแบบการเรียนการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34 ชั้น 1 #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน

     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)