หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ”
วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:27

“3 องค์ประกอบหลักที่จะทำให้มนุษย์มีศักยภาพสมรรถนะ 1.การมีทักษะ 2.ลักษณะชีวิต 3 ความรู้ รู้ลึกรู้กว้างรู้ไกล ฝึกตัวเองให้มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติจะได้มีคุณภาพ ทุกคนมีทักษะและแข่งกันที่ความสามารถ ต้องเข้าใจยุคว่ายุคมีลักษณะอย่างไรและต้องหาทักษะให้พอดีกับยุคและท่านจะเป็นที่ต้องการของประเทศ ทักษะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกซ้ำๆ คนฉลาดที่สุดจะต้องหาวิธีทางลัดที่สุดเพื่อเข้าสู่ความสามารถ”

วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 -17.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม