หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมจิด สุกสะหวัด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สภาพสังคม วิถีชีวิต การซื้อขายและอาหารการกินของคนลาว ”
วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมจิด สุกสะหวัด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สภาพสังคม วิถีชีวิต การซื้อขายและอาหารการกินของคนลาว ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:36

“Lao Economic Policy
Industrialization and moderninzation
promote economic development,focusing on quality rather than quantiy and efficient use of resources
Promoting the use of innovation of modern science and technology
Create supporting factors to achieve the development plan,capital,technology and science,information,human resources,enterprises and the labor force
Implement investment promotion policies,
Develop human resources qualitatively, serve for labor demand
Specify special economic zone and promote foreige investment to these areas”

วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมจิด สุกสะหวัด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สภาพสังคม วิถีชีวิต การซื้อขายและอาหารการกินของคนลาว ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 -17.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม