หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ พร้อมคณะ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ พร้อมคณะ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 15:32:41

           วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ พร้อมคณะ
บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " ความจริงสูงสุดของชีวิต " เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ
หอประชุมสุนันทานุสรณ์


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th