หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-25 14:39:18

               วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับเทคโนโลยี” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
และโทรศัพท์

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
8 คน, คนที่ยิ้ม,
ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
9 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
3 คน, ฝูงชน
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
8 คน, ฝูงชน
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
สถานที่กลางแจ้ง
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
11 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
7 คน, ฝูงชน
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
11 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
1 คน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th