หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > 24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:43:07

บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561 #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน#summerGE#สอบปลายภาคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)