หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมสถานที่ในการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เตรียมความพร้อมสถานที่ในการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 15:12:55

          สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมสถานที่ในการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 38 ชั้น 3 ศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)