หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-24 12:42:52

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้การต้อนรับและให้แนวนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งแนะนำระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เเละศูนย์อาหาร

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th