หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา ร่วมสืบสานประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา "
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมสืบสานประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 14:23:00

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อนุรักษ์และสิ่งเสริมประเพณีการแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีในชุมชน และหน่วยงานด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th