หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและง่ายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน"
"การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและง่ายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:41

"การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและง่ายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน"

วันที่ 23 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศจัณฑา สีเหลืองสวัสดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ” เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์