หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรจีอีสวนสุนันทา ไม่หยุดพัฒนา พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์
บุคลากรจีอีสวนสุนันทา ไม่หยุดพัฒนา พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-27 11:36:10

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักฯ ซึ่งได้เชิญ คุณศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา เอนดูโซน (Eduzones) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง “การพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC)” และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง “ก้าวสู่รั้วมหาลัยและการเรียนในรั้วสวนสุนันทา” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th