หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “ เรียนรู้จากประสบการณ์ เราสามารถเรียนรู้ได้เองจากสิ่งที่พบเจอมา เพื่อสอนให้เราสามารถนำประสบการณ์ในส่วนที่ดีๆ นั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ "
“ เรียนรู้จากประสบการณ์ เราสามารถเรียนรู้ได้เองจากสิ่งที่พบเจอมา เพื่อสอนให้เราสามารถนำประสบการณ์ในส่วนที่ดีๆ นั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:55:19

“ เรียนรู้จากประสบการณ์ เราสามารถเรียนรู้ได้เองจากสิ่งที่พบเจอมา เพื่อสอนให้เราสามารถนำประสบการณ์ในส่วนที่ดีๆ นั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ "

วันที่ 22 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม (คุณจักรพงศ์ พุ่มไพจิตร) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคนิคการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์