หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-20 15:05:29

               วันที่ 20 กันยายน 2562 บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3221 (ห้องสมุด)สำนักวิทยบริการ อาคาร 32 โดยมีการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดการสอบ วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
สำนักงาน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th