หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 13:03:55

           ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 เข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ที่เว็บไซต์ www.ge-tss.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561 ==>> หากไม่ทำแบบประเมินจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th