หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทย(ไม่) ไร้ระดับ”
วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทย(ไม่) ไร้ระดับ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:15

"เมื่อรู้ภาษาก็เป็นนายของภาษา ภาษาไทยมีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับภาษาใดๆ เพียงแต่เราเข้าใจในภาษาเรียนรู้ศึกษาให้มากๆ ฝึกฝนและใช้ให้เป็นประจำอยู่เสมอ"

วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทย(ไม่) ไร้ระดับ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์