หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการสถานการณ์ฉุกเฉิน (การดับเพลิงขั้นต้น)ประจำปี 2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการสถานการณ์ฉุกเฉิน (การดับเพลิงขั้นต้น)ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:01:51


            สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการสถานการณ์ฉุกเฉิน (การดับเพลิงขั้นต้น)ประจำปี 2561 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เข่าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากนายฉลอง บ่มทองหลาง และคณะครูฝึก จากสถานีดับเพลิงสามเสน กรุงเทพมหานคร อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย การประท้วงจลาจล และอุทกภัย ทำให้มีสติและสามารถตอบโต้ต่อสถานการณณ์ฉุกเฉินได้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5