หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของโครงการ
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของโครงการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:20

          วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงาน ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดตามไตรมาสให้บรรลุตามแผนงานยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของสำนักและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34