หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มกราคม 2561 บรรยาการการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หัวข้อ “การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การใช้เวลาว่าง ”
วันที่ 19 มกราคม 2561 บรรยาการการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หัวข้อ “การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การใช้เวลาว่าง ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:28

“Giving and Asking for Directions / Talking about Travel / Talking about Leisure”

วันที่ 19 มกราคม 2561 บรรยาการการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หัวข้อ “การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การใช้เวลาว่าง ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์