หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Think Plus for Change ”
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Think Plus for Change ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:37

“ความเชื่อ” เกิดจากการคิด การเลือก เรื่องราว ปัญญา และสุดท้ายคือการกระทำ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ถูกหรือผิด แต่อยู่ที่ว่าได้คิดหรือไม่ได้คิด ด้วยเหตุผลและปัญญา"

วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Think Plus for Change ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม