หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 19 เมษายน 2561 บรรยากาศเนื่องแน่น กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561
บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 19 เมษายน 2561 บรรยากาศเนื่องแน่น กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:43:28

บรรยากาศสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปวันที่ 19 เมษายน 2561 บรรยากาศเนื่องแน่น กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561 #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนนัน #summerGE#สอบปลายภาคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

       


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)