หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า
สุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:46:58

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาสุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า มาให้ความรู้ในเรื่อง “ดนตรีไทยร่วมสมัย” พร้อมโชว์การผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล ร่วมกับ อาจารย์พัทยา อยู่สถิตย์ (ครูเก่ง) เจ้าของโรงเรียนเปียโนครูเก่ง ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th