หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมการเสวนาในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
GE มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมการเสวนาในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:47:49

               เมื่อวันที่15-16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา GE มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมการเสวนาในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับคุณครูในโรงเรียนสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา เอนดูโซน (eduzones) และคุณณรงศักดิ์ จันทร์นวล บรรณาธิการข่าว รายการ V-Sport ในช่อง T-Sport เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้รับผลการตอบรับ และความร่วมมือในการเสวนาในครั้งนี้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร

>>> ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิก...


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th