หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค 1/2562
จีอีสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-20 14:08:45

               วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากาเป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, เครา
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และตาราง

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ภาพระยะใกล้
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง,
ตาราง,
สถานที่ในร่ม
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
8 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th