หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-20 13:56:59

               วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล (เฮียป๊อก) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ชีวิตสั้น แต่ศิลปะยืนยาว” เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, อยู่บนเวที
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน, ฝูงชน
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
8 คน, ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th