หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม"
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 14:48:28

           วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรสำนัก เข้าร่วมพีธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการเรียนการสอน พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)