หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน MOOC ของ AIT (Asian Institute of Technology)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน MOOC ของ AIT (Asian Institute of Technology)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:58:08

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

 โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมศึกษาดูงาน MOOC ของ AIT (Asian Institute of Technology) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา MOOC ของสำนักฯ ร่วมกับศูนย์อาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา