หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ฯ”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ฯ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:29


             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมตตา ศิริรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ฯ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th