หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอติชาญ เชิงชวโน (อู๋) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”อุปกรณ์ hardware และ software”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอติชาญ เชิงชวโน (อู๋) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”อุปกรณ์ hardware และ software”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:33


            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณอติชาญ เชิงชวโน (อู๋) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”อุปกรณ์ hardware และ software” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th