หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ พิชัย ปิตุวงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การดูแลสุขภาพของวัยต่างๆ"
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ พิชัย ปิตุวงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การดูแลสุขภาพของวัยต่างๆ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-18 10:45:49

           วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ พิชัย ปิตุวงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การดูแลสุขภาพของวัยต่างๆ" ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th