หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการบรรยายและแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการบรรยายและแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 14:46:49

           วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการบรรยายและแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากคณะในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)