หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ครูพิจิตร แห่อบรมกับ GE มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครูพิจิตร แห่อบรมกับ GE มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:21:31

               เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสพป.พิจิตร 2 ได้มีการจัดอบรมบุคลากรครูภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นของสำนักวิชาการทั่วไปฯ มรภ.สวนสุนันทา โดยมีนายบานเย็น บุญเที่ยง รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร 2 เป็นประธาน พร้อมกับ อ.อภิสิทธิ์ รัตนาตราอนุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการทั่วไปฯ ท่ามกลางคณะบุคลากรครูจาก 192 โรงจำนวนกว่า 100 คน

โดยภายในงานมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักวิชาการทั่วไปฯ มรภ.สวนสุนันทา กับโรงเรียนในเครือข่ายอีก 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" กับ โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา" โดยมีท่านผู้อำนวยการและคณะครูจากเครือข่าย อาทิโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงและโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ ร่วมเข้าเป็นสักขีพยาน
การอบรมครั้งนี้ทางสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม photoshop มาอบรมให้กับคณะครูของจังหวัดพิจิตรภายใต้ความสนใจจากคณะครูและบุคลากรครูจำนวนมาก

อ.บานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร 2 กล่าวถึงการจัดอบรมครั้งนี้ว่า "ทางสพป.พิจิตร 2 ต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นำองค์ความรู้มามอบให้บุคลากรครูของสพป.พิจิตร 2 เป็นประจำทุกปีและครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะคุณครูในโรงเรียนสังกัดสพป.พิจิตร 2 จำนวนมาก ดังนั้นในโอกาสต่อไปจึงขออนุญาตนำความรู้ดีๆมามอบให้บุคลากรครูของเราอีกเป็นประจำนะครับ"

>>> ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิก...สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th