หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล้กทรอนิกส์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล้กทรอนิกส์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:42


               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล้กทรอนิกส์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ณ ห้องประชุมสำนัก 3412 อาคาร 34 ชั้น1