หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การศึกษา อาชีพและการประกอบธุรกิจ ใน สปป.ลาว” โดย อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม
การศึกษา อาชีพและการประกอบธุรกิจ ใน สปป.ลาว” โดย อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:29:21

               “การศึกษา อาชีพและการประกอบธุรกิจ ใน สปป.ลาว” โดย อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รณชาติ บุตรแสนคม มาให้ความรู้ในเรื่อง “การศึกษา อาชีพและการประกอบธุรกิจ ใน สปป.ลาว” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-14.00น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th