หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อชีวิตที่งดงาม” โดย พระปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
“การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อชีวิตที่งดงาม” โดย พระปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:48:43

               “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อชีวิตที่งดงาม” โดย พระปลัดสุวัฒนวชิรคุณ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก พระปลัดสุวัฒนวชิรคุณ มาให้ความรู้ในเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อชีวิตที่งดงาม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th