หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับเทคโนโลยี”
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับเทคโนโลยี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 11:02:24

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับเทคโนโลยี” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)