หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณภควัต ลือพัฒนสุข (LeePung - ลุงพี) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น gadget”
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณภควัต ลือพัฒนสุข (LeePung - ลุงพี) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น gadget”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:05:16


              วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณภควัต ลือพัฒนสุข (LeePung - ลุงพี) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น gadget”" เวลา 08.00 - 11.00น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก ส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมยังได้รับรางวัลจากวิทยากรไว้เป็ที่ระลึกอีกด้วย และหลังจากจบการบรรยายได้วิทยากรได้มอบของที่ระลึกให้แก่สำนัก ทางสำนักขอขอบคุณมากที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์www.gen-ed.ssru.ac.th