หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-18 10:10:25

               วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีพ.ศ.2561 ครั้งที่ 12 โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยคนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ถึงเป้าหมายสูงสุดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี นำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมพัฒนาองค์กรไปถึงเป้าหมายสูงสุด ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th