หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
“โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:50:25

               “โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาสังคมไทยในบริบทโลก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ มาให้ความรู้ในเรื่อง “โลกออนไลน์กับสังคมไทยในยุคดิจิตอล” ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th