หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “เทคโนโลยีกับโครงการพระราชดำริ” โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
“เทคโนโลยีกับโครงการพระราชดำริ” โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:50:35

               “เทคโนโลยีกับโครงการพระราชดำริ” โดย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง มาให้ความรู้ในเรื่อง “เทคโนโลยีกับโครงการพระราชดำริ” ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th