หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-18 14:43:02

               วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรพงศ์ พุ่มไพจิตร ผู้เชียวชาญด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Blogger และ Creator วีดิโอการเล่มเกม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของคน Gen C" เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, ดอกไม้

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
เด็ก
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
16 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th