หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0211 ภาษาจีน
GEL0211 ภาษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-18 14:28:47

               วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณ เจ๋อ เจ๋อ เจ้าของภาษาจีน เพจเจ๋อโบ กวนจีน 哲哲X波波 บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันเวลา" 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
อยู่บนเวที,
เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังยืน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน,
เด็ก,
สถานที่ในร่ม
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง

ในภาพอาจจะมี
9 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ผู้คนกำลังยืน,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
8 คน, คนที่ยิ้ม,
ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th