หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > 12 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก "อิน" อินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ แวดวงเพลงไทยสมัยนิยม”
12 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก "อิน" อินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ แวดวงเพลงไทยสมัยนิยม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:48:53

“ทำในสิ่งที่ชอบ เรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ แบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน ตั้งเป้าหมายให้ไกล มองปัญหาให้เป็นความสุขตลอดเวลาแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จ และค้นหาตัวเองให้เจอ”

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก "อิน" อินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ แวดวงเพลงไทยสมัยนิยม” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์