หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ตามรอยโหมโรงกับขุนอิน ”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ตามรอยโหมโรงกับขุนอิน ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:06

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ตามรอยโหมโรงกับขุนอิน ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์