หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 ของมหาวิทยาลัย และทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 ของมหาวิทยาลัย และทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:26

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 ของมหาวิทยาลัย และทั้ง 4 ศูนย์การศึกษา ในด้านห้องสอบ ข้อสอบ และระบบสอบให้มีความพร้อม ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร 34